CERTYFIKATY I POZWOLENIA


Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla prowadzenia działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów.

ZOBACZ

Decyzja w sprawie pozwolenia na wytworzenie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

ZOBACZ
TOP